Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de verkoper 

Het Slippershuis, initiatief van Podotherapie Meierijstad 
De Boekt 28, 5463 HT Veghel 
info@hetslipperhuis.nl
06-40706803 
KVK 74881884 
BTW-id NL002272332B80 

 Artikel 2. Toepasselijkheid 

Het Slipperhuis is een initiatief van Podotherapie Meierijstad en genoteerd bij de KVK onder de tweede handelsnaam Het Slipperhuis.  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en iedere tot stand gekomen overeenkomst.  
De algemene voorwaarden zijn altijd duidelijk vindbaar en worden aangeboden alvorens een overeenkomst of overeenkomst op afstand wordt gesloten.  

 Artikel 3. Aanbod  

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit in het aanbod nadrukkelijk vermeld. Tevens bevat ieder aanbod een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden product. Afbeeldingen dienen een waarheidsgetrouwe weergave te zijn.  

 Artikel 4. Productkenmerken 

Het Slipperhuis verkoopt en levert de schacht, het bandje, van slippers en sandalen aan de patiënt / cliënt, via Podotherapie Meierijstad. Specifieke product kenmerken dienen duidelijk en gedetailleerd beschreven te worden.  

De verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst met de koper. Evenals aan de vermelde specificaties, de redelijke eisen van bruikbaarheid en aan de op datum van overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.  

Artikel 5. Overeenkomst 

De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  
De verkoper dient deze aanvaarding van de koper te bevestigen, ook bij elektronische aanvaarding. Bij uitblijven van deze bevestiging van de verkoper kan de koper de overeenkomst ontbinden.  

Artikel 6. Kosten  

De door ons genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten neemt de verkoper voor zijn rekening.  
Prijswijzigingen kunnen door de koper worden doorgevoerd, echter niet tijdens het moment van overeenkomstige verkoop en facturatie.  

Artikel 7. Betaling  

Na het aangaan van de overeenkomst, ook wel het accepteren van de algemene voorwaarden, is de koop definitief en de koper verplicht om de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.  
Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen te worden gemeld. 
Indien de koper niet tijdig aan de betalingstermijn voldoet, is Het Slipperhuis verplicht om de koper daarvan op de hoogte te brengen en een uiterlijke termijn aan te bieden van maximaal veertien dagen. Na uitblijven van de betaling is Het Slipperhuis gerechtigd om de door hen gemaakte incassokosten in rekening te brengen. 

Artikel 8. Levering  

Verzending en levering door Het Slipperhuis zal met grote zorgvuldigheid geschieden. De producten worden nauwkeurig en veilig verpakt om het risico op beschadiging te beperken.  
Verzendkosten zijn, als zijnde service, voor kosten van de verkoper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
Het risico op beschadiging en/of vermissing van producten ligt tot het moment van bezorging bij Het Slipperhuis. Na levering is de koper zelf verantwoordelijk. 
De levertijd is maximaal 10 werkdagen en de afleverdatum, het consult bij de podotherapeut waarin de slippers als geheel wordt aangemeten en afgeleverd, wordt altijd in overleg met de patiënt / cliënt gepland. 

Artikel 9. Retour  

De koper is eigenaar van het product op het moment van aangaan van de overeenkomst en accepteren van de algemene voorwaarden. Retour van een slipperband is niet mogelijk; de slipperbanden zijn op maat gemaakt per persoon en worden bevestigd in de totale slipper met op maat gemaakt voetbed. Dit maakt een retourzending onmogelijk. 

Artikel 10. Garantie  

Op de producten van Het Slipperhuis is een garantieperiode van twee maanden geldig. Gedurende deze twee maanden zal Het Slipperhuis de gebreken van producten herstellen, vervangen of vergoeden voor zover zij te wijten zijn aan materiele-, constructie- of ontwerpfouten. Uitgezonderd van de normale slijtage- en gebruikssporen. 

Artikel 11. Toepasselijk recht  

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 12. Klachten 

De koper kan contact opnemen met Het Slipperhuis bij de aanwezigheid van klachten. Een melding kan per e-mail of telefonisch.